PVC prozori i zdravlje ljudi

PVC prozori su apsolutno sigurni po zdravlje ljudi!

Od samog početka proizvodnje, PVC prozori se nalazi pod lupom pojedinaca i organizacija koje se bave zaštitom životne sredine. Pvc prozori i zdravlje ljudi su često dovođeni u vezu, a poseban akcenat se stavljao na opasnost u slučaju požara i posledice koje se mogu odraziti na prirodni okoliš. Pojedinci su ukazivali i na uticaj aditiva koji se koriste u proizvodnji PVC stolarije, a posebno stabilizatora na bazi olova.

Detaljna istraživanja donela su zaključke da ovi materijali ne mogu prouzrokovati opasnost u proizvodnji ukoliko se poštuju preporuke objavljene za PVC materijale. Upotreba olova i drugih stabilizatora danas je regulisana i kontrolisana od strane nadležnih organa i institucija Evropske unije. Generalni zaključak mnogih istraživanja bio je da novi stabilizatori ne predstavljaju opasnost po okolinu. Oni su garant dugotrajnosti i otpornosti PVC profila.

Posebno se ukazivalo na opasnost od PVC materijala u slučaju požara obzirom da isti u sebi sadrži halogen koji u slučaju požara stvara štetne korozivne gasove, koji prouzrokuju burnu reakciju. U praksi je to drugačije, zbog strukture materijala, koja sadrži supstance, koje utiču na povećanu otpornost mateijala prema vatri i upravo je to razlog što je PVC najčešće korišćen materijal za izradu stolarije u građevinarstvu.

PVC prozori su otporni na požare

Istine i zablude

Kada je u pitanju opasnost od požara, nijedan materijal u modernom građevinarstvu nije toliko ispitivan i istražen kao PVC. Zaključci istraživanja su sledeći:

– PVC materijali su samogasivi odnosno teško zapaljivi. Ovome u prilog govori i činjenica da je temperatura zapaljivosti PVC-a za 150°C viša nego kod drveta. Otuda je PVC ovaj materijal po internacionalnim standardima klasifikovan kao siguran materijal u slučaju požara.

– U odnosu na druge materijale, PVC otpušta mnogo manje toplote prilikom sagorevanja čime su i oštećenja na građevinskim objektima manja. Dakle, u odnosu na drvene prozore, PVC prozori su daleko sigurniji u slučaju pojave požara, rizik od pojave požara je manji kao i brzina kojom se požar može proširiti.

– Tvrdnje da PVC prozori i vrata u slučaju požara dovode do strukturnog oštećenja zgrade takođe su odbačene u brojnim nezavisnim studijama koje su rađene pre svega u Nemačkoj ali i u drugim zemljama Evrope, na osnovu kojih je donet zaključak da je u slučaju požara odnosno temperature preko 1000°C koja se razvija u požaru, ponašanje PVC materijala istovetno kao i ponašanje drugih građevinskih materijala.

– Prema podacima stručnjaka iz Nemačke i Švedske količina štetnih gasova dioksina i furana koji se formiraju prilikom sagorevanja PVC materijala je beznačajna. Inače ovi gasovi se formiraju i kada gore drugi materijali kao što su drvo i papir.

A šta je sa PVC otpadom?

PVC otpad se smešta na deponije kao i ostali građevinski otpad, s tim što PVC čini manje od 0,3% tog otpada. Pri tome dokazano je da PVC otpad ne izaziva nikakve negativne efekte na deponiji. Treba naglasiti da se najveći deo PVC otpada reciklira i ponovo koristi u proizvodnji. Dakle, proizvodnja PVC stolarije odlikuje se potpunom iskorišćenošću sirovog materijala sa minimalnim otpadom. Reciklirani PVC profili vraćaju se u proizvodnju i od njih nastaju novi prozori sa nepromenjenim karakteristikama.

PVC stolarija štiti zdravlje

PVC prozori štite fizičko i psihičko zdravlje čoveka. Najbolji je izolator, te sprečava nastanak vlage i razvoj mikroorganizama koji mogu štetno uticati na disajne organe i pojavu respiratornih bolesti. Takođe, omogućava optimalnu temperaturu i cirkulaciju svežeg vazduha čime se stvara zdrava sredina za boravak u zatvorenom prostoru. Velika prednost PVC stolarije je i dobra zaštita od buke čime se čuva i psihičko zdravlje čoveka. Otuda je preporuka da se u bučnim urbanim sredinama koristi pre svega PVC stolarija kao odličan izolator. Time se unapređuje kvalitet života ljudi u gusto naseljenim mestima.

Za dodatne informacije o PVC stolariji i njenim karakteristikama, pozovite nas i dobićete sve detaljne informacije od naših stručnjaka.

Ako vam se dopao članak, pročitajte još i tekst Reciklaža PVC stolarije u službi prirode