Reciklaža PVC stolarije u službi prirode

Reciklaža PVC-a

Reciklaža predstavlja pretvaranje otpadnog materijala u nov proizvod. To je proces koji obuhvata sakupljanje otpada koji se može reciklirati, odvajanje od drugih materijala koji ne podležu reciklaži, sortiranje i ponovno korišćenje u proizvodnji. Reciklaža PVC stolarije je jedan od njih.

Sa stanovišta zaštite životne sredine, PVC stolarija pokazuje izuzetne rezultate, kako u pogledu uštede energije, tako i u pogledu ponovne iskorišćenosti. Reciklaža PVC stolarije ima veliku iskorišćenost što je svrstava u red najisplativijih materijala. Pored dugog veka trajanja, PVC materijal se može kroz proces reciklaže iskoristiti više puta bez promene svojih karakteristika. To što ga čini veoma ekonomičnim.

PVC stolarija se može reciklirati najmanje sedam puta bez promena u pogledu kvaliteta. Novi PVC prozori mogu biti proizvedeni od 100% recikliranog materijala. Vidljive površine stolarije prekrivaju tankim slojem novog PVC materijala. Takođe, nova PVC stolarija može se proizvoditi jednim delom od novih materijala a jednim delom od recikliranog PVC-a u određenom udelu.

Fabrike za reciklažu PVC stolarije

U Evropi i svetu postoje velike i moderne fabrike za reciklažu PVC stolarije. Njihov značaj ogroman sa stanovišta ekologije jer zahvaljujući najsavremenijim procesima reciklaže predstavljaju bedem očuvanja prirodne sredine. Obzirom da proizvodnja PVC stolarije raste iz godine u godine, potreba sa izgradnjom još ovakvih fabrika je očigledna.

U našoj zemlji, takođe postoje postrojenja za reciklažu PVC materijala i stolarije. Reč je uglavnom o manjim pogonima čiji kapaciteti u budućnosti neće biti dovoljni. Stoga je neophodno da i država uzme svoje učešće u ovom segmentu i obezbedi uslove za izgradnju savremenih fabrika i postrojenja za reciklažu PVC materijala i stolarije. Tome u prilog govori činjenica de je Evropska unija već donela propise o obaveznoj reciklaži PVC stolarije koju podupire i određenim subvencijama.

Reciklaža PVC stolarije kroz postupak

Reciklaža PVC stolarije se odvija u nekoliko faza: prikupljanje, sortiranje i tehnički proces reciklaže.

Stari PVC prozori i vrata prikupljaju se u sirovom stanju, uključujući staklo, brave, spojnice i druge delove. Zatim se vrši odvajanje metala, stakla i drugih materijala od PVC-a i njihovo sortiranje. Prikupljeni PVC profili potom se razbijaju u komade i usitnjavaju u specijalnim drobilicama.
Mlevenjem se dobija pročišćeni materijal u obliku granula koji se koristi za dalju proizvodnju, dok se odvojeni delovi poput stakla i metala raspoređuju u odgovarajuća spremišta i takođe odlažu ili recikliraju na propisan način.

PVC Prozori i vrata koji se proizvode od reciklirane PVC stolarije su identičnog kvaliteta kao i oni koji se prave od novih PVC profila. Podaci dobijeni nakon istraživanja kvaliteta reciklirane PVC stolarije odgovaraju industrijskim normativima u svakom pogledu.

Budućnost je u reciklaži

Prvi PVC prozori proizvedeni su pre pola veka. Sa industrijskom proizvodnjom započelo se nešto kasnije tako da, procentualno gledano, danas je svega oko 2% ugrađene PVC stolarije starije od 30 godina i potrebno ju je zameniti. Ispitivanja obavljena u Nemačkoj pokazala su da PVC prozori stari preko 30 godina imaju očuvane fizičke osobine i karakteristike. Reciklaža PVC stolarije danas se vrši prilikom rušenja zgrada. Imajući u vidu sve masovniju proizvodnju PVC stolarije, potreba za recikliranjem nesumnjivo predstavlja zahtev budućnosti i treba je dočekati spremno.

Dugovečnost PVC prozora i vrata govori i o njihovom kvalitetu, postojanosti i ekonomičnosti. Ako se tome doda i energetska efikasnost, PVC stolarija je najbolji izbor za svaki stambeni ili poslovni objekat. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o cenama, uslovima ugradnje i drugim pitanjima, kontaktirajte nas i dobićete odgovor na sve što vas interesuje.