PVC ulazna vrata

Ulazna vrata su stvorena da zaštite od neprijatelja i požele dobrodošlicu prijateljima, ulazna vrata su se kroz istoriju menjala, oblikovala i transformisala zajedno sa monumentalnom arhitekturom. Od primitivnih pregrada do složenih konstrukcija, svaka vrata simbolično predstavljaju sigurnost i zaštitu.

Prema nekim autorima, početak ljudske civilizacije vezuje se upravo za upotrebu ulaznih vrata. Kada je primitivni čovek na svoje skrovište postavio čvrstu pregradu u vidu vrata, odlučio je da tu ostane, da stanuje. Ta vrata  štitila su ga od hladnoće, divljih životinja i neprijatelja, pružala sigurnost, utočište i dom. Kada je počeo da koristi vrata mogao je unutar prostora da skladišti namirnice, drva i da preživi hladne zime. Osnivanje i očuvanje porodice bilo je lakše u skrovištima obezbeđenim ulaznim vratima.

Čvrsta vrata, kakva danas poznajemo pojavila su se u Mesopotamiji i starom svetu. Korišćena su prevashodno za obezbeđenje objekata koja su bila od izuzetne važnosti, palata i javnih građevina, a kod običnog stanovništa čuvala su uskladištenu hranu i dragocenosti. Prva čvrsta vrata pravljena su od kamena, bronze i jakog drveta.

Ulazna vrata od kamenih do plastičnih

Kamena ulazna vrata konstruisana su kao rotirajuća i uglavnom su služila za ulazak u palate, utvrđenja i svetilišta. Bronzana vrata korišćena su kod starih Grka i Rimljana i čuvala su ulaz u objekte od posebnog značaja. Među običnim stanovništvom korišćena su uglavnom drvena vrata. Od društvenog statusa domaćina zavisio je i izgled i čvrstina vrata.

Bogatiji slojevi stanovništa koristili su vrata izrađena od kvalitetnijeg drveta i ojačana gvožđem, dok su niži slojevi stanovništa koristili vrata sklepana od običnih dasaka ukoliko su ih uopšte imali. Sirotinja je često umesto ulaznih vrata koristila zastore od kože ili druge čvrste tkanine. Za razliku od ulaznih vrata, sobna vrata pojavljuju se u upotrebi tek u 15. veku. prvo u Italiji a zatim i u ostatku sveta.

Danas postoje ulazna vrata različitih tipova. Izrađuju se od drveta, metala, stakla i PVC-a. Mogu biti jednokrilna i dvokrilna. Pravilo je da se otvaraju prema unutra, osim ukoliko prostor ne zahteva drugačije, a taj način otvaranja ima i posebnu simboliku.

Simbolika ulaznih vrata

Stari ljudi verovali su da ulazna vrata predstavljaju prolaz između različitih svetova. Iz spoljašnjeg u unutrašnji, iz tame u svetlo, iz opasnog u bezbedni, iz siromaštva u izobilje. Granicu između tih svetova predstavljao je prag. Verovalo se da je prag sveto mesto, da ispod njega borave duše pokojnih predaka. Otuda postoji običaj da se prag preskače kako se ne bi nagazilo na duše pokojnika.

Prag kao sveto mesto poštovali su mnogi narodi. Na pragu su se prinosile žrtve radi zaštite i ostavljala hrana za umrle ukućane. Prag se celivao i pred njim se padalo na kolena. Neveste su ga mazale medom i ljubile vrata da bi im udaja u kuću bila srećna i plodonosna. Iako se smatra svetim mestom, prag je korišćen i za crnomagijske rituale.

Otuda, radi zaštite od magije i nečistih sila, u vrata i pragove su umetani razni predmeti za zaštitu. Na verske praznike vrata su se kitila vencima od cveća, a i danas postoji običaj da se vrata ostavljaju otvorena na zadušnice kako bi duše umrlih mogle da uđu u svoje kuće. U Hrišćanskoj veri, ulazna vrata imaju važnu simboliku jer se smatra da je Isus Hrist ljudima otvorio Vrata vere. Vrata na ulazu u crkvu se celivaju i nikad im se ne okreću leđa na izlasku.

Ulazna vrata danas

Danas se najčešće za ulazna vrata u kuće i stanove koriste drvena, aluminijumska vrata i vrata od PVC-a, jednokrilna ili dvokrilna. PVC i ALU ulazna sigurnosna vrata izrađuju se od kvalitetnih panela sa dodatkom sigurnosnih okova. Mogu se izrađivati po meri, dostupna su u različitim modelima i širokoj paleti boja. Laka su za održavanja, obezbeđuju maksimalnu energetsku efikasnost, zvučnu i toplotnu izolaciju.

Ukoliko su vam potrebna aluminijumska ili PVC ulazna vrata vrhunskog kvaliteta, pozovite nas za sve dodatne informacije ili dođite do nas. Nudimo vam široki asortiman PVC i aluminijumskih vrata i prozora po pristupačnim cenama.